TB90AE8: Acanthite - Proaño Mine, Zacatecas Mexico
Acanthite

Proaño Mine, San Carlos vein, Fresnillo de González Echeverría (Fresnillo), Municipio Fresnillo, Zacatecas  Mexico (2016)

Specimen size: 3.9 × 1.4 × 1.8 cm = 1.54” × 0.55” × 0.71”
Main crystal size: 2 × 1.1 cm = 0.79” × 0.43”

specimens/s_imagesAE8/Acanthite-TB90AE8s1.jpg