XM70TKA: Datolite with Quartz - Bor Pit, Primorsky Krai Russia
Datolite with Quartz

Bor Pit, Dalnegorsk B deposit, Dalnegorsk, Dalnegorsk Urban District, Primorsky Krai  Russia

Specimen size: 7.8 × 6.4 × 2.3 cm = 3.07” × 2.52” × 0.91”
Main crystal size: 2.2 × 1.2 cm = 0.87” × 0.47”

specimens/s_fastAM2/XM70TKA.jpg