TK50V9: Wulfenite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Wulfenite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 4.7 × 4.6 × 2.9 cm = 1.85” × 1.81” × 1.14”
Main crystal size: 2.6 × 2.3 cm = 1.02” × 0.91”

specimens/s_imagesV9/Wulfenite-TK50V9f.jpg