EG72AG6: Wulfenite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Wulfenite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 5.1 × 3.7 × 1.3 cm = 2.01” × 1.46” × 0.51”
specimens/s_imagesAG6/Wulfenite-EG72AG6_9013_s.jpg