CB59AL8: Wulfenite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Wulfenite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 4.6 × 3.1 × 2.1 cm = 1.81” × 1.22” × 0.83”
Main crystal size: 0.9 × 0.8 cm = 0.35” × 0.31”

specimens/s_imagesAL8/Wulfenite-CB59AL8f.jpg