EK57AI9: Volborthite - Milpillas Mine, Sonora Mexico
Volborthite

Milpillas Mine, level 26, Cuitaca, Municipio Santa Cruz, Sonora  Mexico (04/2015)

Specimen size: 1.3 × 1.3 × 0.7 cm = 0.51” × 0.51” × 0.28”
specimens/s_imagesAI9/Volborthite-EK57AI9_6273_d.jpg