TT36I8: Corundum (variety ruby) - Mysore, Chamraj India
Corundum (variety ruby)

Mysore, Chamraj  India (±1973)

Specimen size: 4.5 × 3 × 2.3 cm = 1.77” × 1.18” × 0.91”
Main crystal size: 1.8 × 1.4 cm = 0.71” × 0.55”

specimens/s_imagesI8/TT36I8.jpg