TN96G4: Quartz - Rosia Montana, Transylvania Romania
Quartz

Rosia Montana, Apuseni Mountains, Alba County, Transylvania  Romania (12/2001)

Specimen size: 23.5 × 10.5 × 6.8 cm = 9.25” × 4.13” × 2.68”
specimens/s_imagesG4/TN96G4f.jpg