DV6AC7: Stibnite with Baryte - Kadamzhay Mine, Osh Oblast Kyrgyzstan
Stibnite with Baryte

Kadamzhay Mine, Fergana Valley, Alai Range, Osh Oblast  Kyrgyzstan

Specimen size: 5.9 × 1.9 × 1 cm = 2.32” × 0.75” × 0.39”
Main crystal size: 5.9 × 0.7 cm = 2.32” × 0.28”

specimens/s_imagesAC7/Stibnite-DV6AC7f.jpg