TH76S7: Spodumene (variety hiddenite) - Stony Point (Hiddenite), North Carolina USA
Spodumene (variety hiddenite)

Stony Point (Hiddenite), Alexander County, North Carolina  USA

Specimen size: 3.2 × 2.2 × 0.8 cm = 1.26” × 0.87” × 0.31”
specimens/s_imagesS7/Spodumene-TH76S7.jpg