MA47N8: Sphalerite with Quartz - Rucheng Mine, Hunan Province China
Sphalerite with Quartz

Rucheng Mine, Caojia, Nuanshui, Rucheng, Chenzhou Prefecture, Hunan Province  China (2008)

Specimen size: 9.7 × 9.6 × 4.8 cm = 3.8” × 3.8” × 1.9”
Main crystal size: 2.2 × 1.8 cm = 0.9” × 0.7”

specimens/s_imagesN8/Sphalerite-MA47N8f.jpg