TKA14AN4: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 2.6 × 2 × 2.4 cm = 1.02” × 0.79” × 0.94”
Main crystal size: 2 × 1.4 cm = 0.79” × 0.55”

specimens/s_imagesAN4/Smithsonite-TKA14AN4f.jpg