RJ96V5: Smithsonite (variety cuprian) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cuprian)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 8.4 × 6 × 3.3 cm = 3.31” × 2.36” × 1.30”
Main crystal size: 0.2 × 0.2 cm = 0.08” × 0.08”

specimens/s_imagesV5/Smithsonite-RJ96V5f.jpg