RG47V5: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (±1973)

Specimen size: 7.8 × 3 × 3.1 cm = 3.07” × 1.18” × 1.22”
Main crystal size: 1.1 × 1.1 cm = 0.43” × 0.43”

specimens/s_imagesV5/Smithsonite-RG47V5f.jpg