MR87AM7: Smithsonite (variety Co-bearing smithsonite) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety Co-bearing smithsonite)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 8.8 × 7.3 × 4.4 cm = 3.46” × 2.87” × 1.73”
Main crystal size: 1.9 × 1.5 cm = 0.75” × 0.59”

specimens/s_imagesAM7/Smithsonite-MR87AM7_5150_d.jpg