MQ50V0: Smithsonita cuprífera - Mina Tsumeb, Región Otjikoto Namibia
Smithsonita cuprífera

Mina Tsumeb, Tsumeb, Región Otjikoto  Namibia (1970-1985)

Tamaño de la pieza: 10.4 × 9.2 × 6.4 cm
specimens/s_imagesV0/Smithsonite-MQ50V0r.jpg