ML99R8: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (1980)

Specimen size: 8.4 × 5.6 × 5.4 cm = 3.31” × 2.20” × 2.13”
Main crystal size: 1.2 × 1.2 cm = 0.47” × 0.47”

specimens/s_imagesR8/Smithsonite-ML99R8f.jpg