MC49V0: Smithsonite (variety cobaltoan) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cobaltoan)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (1970-1985)

Specimen size: 4.4 × 4 × 2.8 cm = 1.73” × 1.57” × 1.10”
Main crystal size: 1 × 0.9 cm = 0.39” × 0.35”

specimens/s_imagesV0/Smithsonite-MC49V0f.jpg