CP66AL4: Silver - Encantada Mine, Coahuila (Coahuila de Zaragoza) Mexico
Silver

Encantada Mine, La Encantada, Municipio Melchor Múzquiz, Coahuila (Coahuila de Zaragoza)  Mexico

Specimen size: 2.4 × 2.3 × 1.5 cm = 0.94” × 0.91” × 0.59”
Main crystal size: 0.2 × 0.2 cm = 0.08” × 0.08”

specimens/s_imagesAL4/Silver-CP66AL4f.jpg