SK47AD3: Siderite with Fluorite and Dolomite - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast Ukraine
Siderite with Fluorite and Dolomite

Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast  Ukraine

Specimen size: 6.7 × 4.9 × 3.6 cm = 2.64” × 1.93” × 1.42”
specimens/s_imagesAD3/Siderite-SK47AD3e.jpg