RY96G6: Malachite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Malachite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (±1973)

Specimen size: 8.2 × 6.3 × 4.8 cm = 3.23” × 2.48” × 1.89”
Main crystal size: 0.4 × 0.2 cm = 0.16” × 0.08”

specimens/s_imagesG6RF/RY96G6d.jpg