8EQ89V2: Quartz - Banská Štiavnica (Schemnitz), Banská Bystrica Region Slovak Republic
Quartz

Banská Štiavnica (Schemnitz), Banská Štiavnica District, Banská Bystrica Region  Slovak Republic (05/2011)

Specimen size: 15.5 × 8.5 × 9.0  cm = 6.10”
Main crystal size: 14.0 × 4.5 cm = 5.51”

specimens/s_imagesCM/Quartz-8EQ89V2s.jpg