10DQ: Quartz (variety smoky), Chlorite - Dodo Mine, Tyumen Oblast Russia
Quartz (variety smoky), Chlorite

Dodo Mine, Saranpaul, Khanty-Mansi Okrug, Tyumen Oblast  Russia

Specimen size: 3.9 × 2.0 × 1.9 cm = 1.54” × 0.79” × 0.75”
Main crystal size: 3.6 × 1.9 cm = 1.42” × 0.75”

specimens/s_imagesCM/Quartz-10DQ.jpg