TX66AB3: Pyromorphite - Rosenberg Mine, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz Germany
Pyromorphite

Rosenberg Mine, Braubach, Bad Ems District, Lahn Valley, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz  Germany

Specimen size: 7.5 × 4 × 2.8 cm = 3.0” × 1.6” × 1.1”
Main crystal size: 1.7 × 0.9 cm = 0.7” × 0.4”

specimens/s_imagesAB3/Pyromorphite-TX66AB3f.jpg