TTA98AP9: Pyromorphite - Bad Ems, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz Germany
Pyromorphite

Bad Ems, Bad Ems District, Lahn Valley, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz  Germany

Specimen size: 6.2 × 4.1 × 2.4 cm = 2.44” × 1.61” × 0.94”
Main crystal size: 0.7 × 0.5 cm = 0.28” × 0.20”

specimens/s_imagesAP9/Pyromorphite-TTA98AP9e.jpg