RP76R6: Pyromorphite - Bad Ems, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz Germany
Pyromorphite

Bad Ems, Bad Ems District, Lahn Valley, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz  Germany

Specimen size: 8.7 × 5.7 × 2.6 cm = 3.43” × 2.24” × 1.02”
Main crystal size: 0.4 × 0.3 cm = 0.16” × 0.12”

specimens/s_imagesR6/Pyromorphite-RP76R6d.jpg