NA88AM5: Pyromorphite - Friedrichssegen Mine, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz Germany
Pyromorphite

Friedrichssegen Mine, Frücht, Bad Ems District, Lahn Valley, Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz  Germany

Specimen size: 4.7 × 1.5 × 1.7 cm = 1.85” × 0.59” × 0.67”
specimens/s_imagesAM5/Pyromorphite-NA88AM5f.jpg