TC48AJ2: Proustite - Bouismas Mine, Souss-Massa-Dra Region Morocco
Proustite

Bouismas Mine, Bouismas, Bou Azzer District, Tazenakht, Ouarzazate Province, Souss-Massa-Dra Region  Morocco (12/2018)

Specimen size: 1.7 × 0.5 × 0.5 cm = 0.7 × 0.2 × 0.2
specimens/s_imagesAJ2/Proustite-TC48AJ2f.jpg