TA16AJ0: Phlogopite with Calcite - Koksha Valley, Badakhshan Province Afghanistan
Phlogopite with Calcite

Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan Districts, Badakhshan Province  Afghanistan

Specimen size: 5.1 × 4.2 × 2.8 cm = 2.01” × 1.65” × 1.10”
Main crystal size: 2.7 × 0.9 cm = 1.06” × 0.35”

specimens/s_imagesAJ0/Phlogopite-TA16AJ0e.jpg