MJ56AF2: Phenakite - Badakhshan Province Afghanistan
Phenakite

Badakhshan Province  Afghanistan (08/2016)

Specimen size: 2 × 1.9 × 2.2 cm = 0.79” × 0.75” × 0.87”
specimens/s_imagesAF2/Phenakite-MJ56AF2f.jpg