22TXM13: Orthoclase (variety adularia), Chlorite - Pizzo Centrale, Ticino (Tessin) Switzerland
Orthoclase (variety adularia), Chlorite

Pizzo Centrale, Airolo, Central St Gotthard Massif, Leventina, Ticino (Tessin)  Switzerland

Specimen size: 5.1 × 2.6 × 2.6 cm = 2.01” × 1.02” × 1.02”
Main crystal size: 1.7 × 1.7 cm = 0.67” × 0.67”

specimens/s_imagesCM/Orthoclase_adularia-22TXM80_f.jpg