TM9AK3: Microcline - Hirukawa, Honshu Island Japan
Microcline

Hirukawa, Nakatsugawa City, Gifu Prefecture, Chubu Region, Honshu Island  Japan

Specimen size: 4 × 0.9 × 0.9 cm = 1.57” × 0.35” × 0.35”
specimens/s_imagesAK3/Orthoclase-TM9AK3f.jpg