EV28AI0: Olshanskyite - Shijiangshan Mine, Inner Mongolia A.R. China
Olshanskyite

Shijiangshan Mine, Linxi, Ulanhad League, Inner Mongolia A.R.  China (04/2017)

Specimen size: 4.8 × 4.4 × 3.8 cm = 1.9” × 1.7” × 1.5”
Main crystal size: 0.9 × 0.2 cm = 0.4” × 0.1”

specimens/s_imagesAI0/Olshanskyite-EV28AI0f.jpg