EV28AI0: Olshanskyite - Shijiangshan Mine, Inner Mongolia Autonomous Region China
Olshanskyite

Shijiangshan Mine, Yinwu, Linxi, Ulanhad League, Inner Mongolia Autonomous Region  China (04/2017)

Specimen size: 4.8 × 4.4 × 3.8 cm = 1.89” × 1.73” × 1.50”
Main crystal size: 0.9 × 0.2 cm = 0.35” × 0.08”

specimens/s_imagesAI0/Olshanskyite-EV28AI0f.jpg