ML66E9: Brookite with Albite - Zard Mountain, Balochistan (Baluchistan) Pakistan
Brookite with Albite

Zard Mountain, Ras Koh Mountains, Kharan District, Balochistan (Baluchistan)  Pakistan (2004)

Specimen size: 1.5 × 1.3 × 1 cm = 0.59” × 0.51” × 0.39”
Main crystal size: 1.5 × 0.7 cm = 0.59” × 0.28”

specimens/s_imagesE9/ML66E9.jpg