MK17E9: Brookite with Quartz - Zard Mountain, Balochistan (Baluchistan) Pakistan
Brookite with Quartz

Zard Mountain, Ras Koh Mountains, Kharan District, Balochistan (Baluchistan)  Pakistan (2004)

Specimen size: 6 × 4.8 × 3 cm = 2.36” × 1.89” × 1.18”
Main crystal size: 1.2 × 0.7 cm = 0.47” × 0.28”

specimens/s_imagesE9/MK17E9.jpg