MD37G9: Elbaite (variety rubellite) - Mokhovaya pegmatite, Zabaykalsky Krai Russia
Elbaite (variety rubellite)

Mokhovaya pegmatite, Malkhan (Malchan), Krasnyi Chikoy, Zabaykalsky Krai  Russia (2005)

Specimen size: 2.5 × 1.4 × 1.2 cm = 0.98” × 0.55” × 0.47”
specimens/s_imagesG9/MD37G9f.jpg