MH86AI5: Lazurite (lapis lazuli variety) with Calcite - Ladjuar Medam, Badakhshan Province Afghanistan
Lazurite (lapis lazuli variety) with Calcite

Ladjuar Medam, Sar-e Sang, Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan Districts, Badakhshan Province  Afghanistan

Specimen size: 5.3 × 4.3 × 5.1 cm = 2.09” × 1.69” × 2.01”
Main crystal size: 1.7 × 1.7 cm = 0.67” × 0.67”

specimens/s_imagesAI5/Lazurite-MH86AI5f.jpg