CB62AM1: Lazurite with Calcite - Sar-e Sang, Badakhshan Province Afghanistan
Lazurite with Calcite

Sar-e Sang, Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan Districts, Badakhshan Province  Afghanistan

Specimen size: 1.8 × 1.6 × 1.3 cm = 0.71” × 0.63” × 0.51”
Main crystal size: 17 × 1.5 cm = 6.69” × 0.59”

specimens/s_imagesAM1/Lazurite-CB62AM1r.jpg