JD86G6: Fluorapophyllite-(K) with Stilbite - Nashik District (Nasik), Maharashtra India
Fluorapophyllite-(K) with Stilbite

Nashik District (Nasik), Maharashtra  India (±2002)

Specimen size: 16 × 14.5 × 6 cm = 6.30” × 5.71” × 2.36”
specimens/s_imagesG6RF/JD86G6f.jpg