NV12AK5: Goethite - Haití Mine, Comarca Campo de Cartagena Spain
Goethite

Haití Mine, Cabezo de San Ginés, San Ginés de la Jara, Cartagena, Comarca Campo de Cartagena  Spain (2016)

Specimen size: 7.7 × 4.8 × 2.8 cm = 3.03” × 1.89” × 1.10”
specimens/s_imagesAK5/Goethite-NV12AK5f.jpg