MZ56AB9: Fluorite - Guxian, Henan Province China
Fluorite

Guxian, Minggang, Shihe District, Xinyang Prefecture, Henan Province  China (±2007)

Specimen size: 6.9 × 5.7 × 3.5 cm = 2.7” × 2.2” × 1.4”
specimens/s_imagesAB9/Fluorite-MZ56AB9f.jpg