FB76: Malachite on Dolomite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Malachite on Dolomite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 9.6 × 5.7 cm = 3.78” × 2.24”
Main crystal size: 1 × 1 cm = 0.39” × 0.39”

specimens/s_images28/FB76det.jpg