RJ12P8: Epidote - Pollux Mountain, Valais Switzerland
Epidote

Pollux Mountain, Zermatt, Matter Valley, Valais  Switzerland (1952)

Specimen size: 3.2 × 2.3 × 1.4 cm = 1.26” × 0.91” × 0.55”
specimens/s_imagesP8/Epidote-RJ12P8f.jpg