MX89AK6: Elbaite with Feldspar - Sosedka pegmatite, East Siberia Region Russia
Elbaite with Feldspar

Sosedka pegmatite, Malkhan (Malchan), Krasnyi Chikoy, Chitinskaya Oblast', Transbaikalia (Zabaykalye), East Siberia Region  Russia (2019)

Specimen size: 3.7 × 2.2 × 2.1 cm = 1.46” × 0.87” × 0.83”
specimens/s_imagesAK6/Elbaite-MX89AK6r.jpg