9TQ37V7: Elbaite (variety rubellite), Quartz and Schorl - Palelni Mine, Shan State Myanmar (Burma)
Elbaite (variety rubellite), Quartz and Schorl

Palelni Mine, Khetchel Village, Molo Quarter, Momeik Township, Kyaukme District, Shan State  Myanmar (Burma) (2003-2004)

Specimen size: 4.2 × 4.1 × 2.7 cm = 1.65”
specimens/s_imagesCM/Elbaite-9TQ37V7s.jpg