EF14M2: Azurite - Dzhezkazgan, Karaganda Region Kazakhstan
Azurite

Dzhezkazgan, Karaganda Region  Kazakhstan (2007)

Specimen size: 3.1 × 2.4 × 1.5 cm = 1.22” × 0.94” × 0.59”
Main crystal size: 0.4 × 0.3 cm = 0.16” × 0.12”

specimens/s_imagesM2/EF14M2f.jpg