TD47AI8: Dravite - Merelani Hills, Manyara Region Tanzania
Dravite

Merelani Hills, Lelatema Mountains, Simanjiro District, Manyara Region  Tanzania

Specimen size: 4.7 × 1.6 × 1.5 cm = 1.85” × 0.63” × 0.59”
specimens/s_imagesAI8/Dravite-TD47AI8f.jpg