NR56T4: Descloizite with Calcite - Preguiça Mine, Alentejo Portugal
Descloizite with Calcite

Preguiça Mine, Sobral da Adiça, Moura, Beja District, Baixo Alentejo, Alentejo  Portugal (2005-2006)

Specimen size: 7.3 × 5.1 × 4.1 cm = 2.9” × 2.0” × 1.6”
specimens/s_imagesT4/Descloizite-NR56T4f.jpg