NK86T4: Descloizite with Calcite - Preguiça Mine, Alentejo Portugal
Descloizite with Calcite

Preguiça Mine, Sobral da Adiça, Moura, Beja District, Baixo Alentejo, Alentejo  Portugal (2005-2006)

Specimen size: 10.9 × 4.3 × 3.4 cm = 4.3” × 1.7” × 1.3”
specimens/s_imagesT4/Descloizite-NK86T4f.jpg