ND26T4: Descloizite with Calcite - Preguiça Mine, Alentejo Portugal
Descloizite with Calcite

Preguiça Mine, Sobral da Adiça, Moura, Beja District, Baixo Alentejo, Alentejo  Portugal (2005-2006)

Specimen size: 7 × 5.7 × 3.8 cm = 2.76” × 2.24” × 1.50”
specimens/s_imagesT4/Descloizite-ND26T4f.jpg